Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngày 04/9/2019, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức Đại hội Chi đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ (2019 – 2022).

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Bình Phú, Phó Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN Phú Yên, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Ngọc Trí, Bí thư Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; đại diện các chi bộ, công đoàn và các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN Phú Yên; cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Sở KH&CN Phú Yên.

Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Chi đoàn Sở KH&CN Phú Yên gồm đoàn viên thanh niên của 4 đơn vị trực thuộc (Khối Văn phòng Sở, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) với 40 đoàn viên, trong đó 24 nữ và 16 nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ (2017 – 2019), phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ (2019 – 2022) và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ (2017 – 2019).

Nhiệm kỳ 2017 – 2019, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở KH&CN, Đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban chấp hành Chi đoàn và sự đồng lòng của tập thể đoàn viên Chi đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở KH&CN đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước; có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ văn hoá, khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào học tập và lao động; luôn đi đầu trong các phong trào, giữ vững danh hiệu là lực lượng tiên phong, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hàng năm Chi đoàn đã đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; nhận đỡ đầu 2 em học sinh tại xã An Mỹ (huyện Tuy An); tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; 2 năm liền đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh…

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, xung kích, Ban chấp hành Chi đoàn Sở KH&CN nhiệm kỳ (2019 – 2022) đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến. Cụ thể: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thể chất và năng lực hội nhập cho thanh niên; bám sát các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước và chức năng nhiệm vụ của đơn vị để tham mưu tốt cho lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh nhà; tích cực xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh công sở; giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng; xây dựng Chi đoàn Sở KH&CN vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Bình Phú, Phó Bí thư Đảng ủy Sở KH&CN Phú Yên, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần khắc phục trong các hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới. Định hướng những nội dung quan trọng và giao nhiệm vụ cụ thể cho Đại hội.

Ban Chấp hành Chi đoàn Sở KH&CN Phú Yên, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn Sở KH&CN Phú Yên, nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 05 đồng chí: Nguyễn Thượng Quang, Nguyễn Tấn Quý, Bùi Vũ An, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thị Hồng Thúy. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 – 2022 sát đúng với tình hình và có tính khả thi cao.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thượng Quang, Bí thư Chi đoàn đã trao Quyết định của Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh chứng nhận trưởng thành đoàn cho 8 đoàn viên.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.