Đa dạng các giống cây cấy mô phục vụ sản xuất

Năm 2001, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Sở KH-CN) áp dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào vào nghiên cứu và sản xuất. Đến nay, trung tâm đã làm chủ quy trình công nghệ, đưa vào sản xuất thành công với quy mô, số lượng lớn một số giống cây trồng phục vụ cho nhu cầu cây giống của người dân trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, công nghệ sản xuất cây giống cấy mô của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ tập trung vào các nhóm chính: nhóm cây lâm nghiệp; cây ăn quả, cây hoa kiểng và cây dược liệu. Trong đó, cây lâm nghiệp chủ yếu là keo lai, bạch đàn; nhóm cây ăn quả gồm sung magic, khóm, các giống chuối (chuối già Nam Mỹ, chuối tiêu hồng, chuối mốc, chuối bom, chuối bà lai…); nhóm cây hoa kiểng gồm các giống hoa chuông, cẩm nhung, dạ yến thảo, dừa rũ, đồng tiền, hồng môn, các loại hoa lan; nhóm dược liệu đã sản xuất thành công các giống cây cấy mô: ba kích, lan kim tuyến, hoàng đằng, gừng. Hiện nay, trung tâm có đủ năng lực cung cấp cây cấy mô trên với số lượng lớn và là địa chỉ cung cấp cây cấy mô uy tín của nhiều khách hàng ngoài tỉnh.

Phòng nuôi cấy mô của Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ có năng lực sản xuất đa dạng loại cây giống phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: THÁI HÀ

Theo kỹ sư Ngô Thị Đông Phương, Trưởng Trạm nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ mới (Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ), những lợi ích từ cây giống cấy mô đã được người dân nhận thấy trong quá trình canh tác. Tuy nhiên, hiện nay giá thành sản xuất cây giống cấy mô vẫn còn khá cao, hơn nữa, công tác tuyên truyền, cũng như chọn giống vẫn chưa được người dân quan tâm đúng mức; thông tin về địa chỉ cung cấp giống cấy mô thiếu, vì vậy việc tận dụng ưu thế của cây giống cấy mô trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, chưa đi sâu vào hoạt động sản xuất.

“Việc ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào sẽ tạo ra được một quần thể cây con đồng đều giữ nguyên đặc tính của cây mẹ, cây sạch bệnh và được trẻ hóa cao độ. Ngoài ra cây giống cấy mô có hệ số nhân nhanh cao, hàng năm có thể sản xuất chục ngàn cây giống mà không cần phụ thuộc vào thời gian hay mùa vụ, giúp rút ngắn thời gian đưa giống vào sản xuất”, kỹ sư Ngô Thị Đông Phương nói.

Theo http://www.baophuyen.com.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.