Cuộc thi startup kite toàn quốc 2021: 4 dự án của sinh viên Phú Yên lọt vào vòng chung kết

Đó là các dự án Nhận diện, nhắc nhở mang khẩu trang bằng công nghệ AI của tác giả Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Công Thạch; dự án Nuôi và kinh doanh tảo xoắn Spirulina theo quy trình khép kín của tác giả Lê Nguyễn Thy Nhân, Phạm Thị Trâm, Nguyễn Quốc Nam (Trường cao đẳng Công Thương Miền Trung); dự án Sản xuất nước uống rong biển của các tác giả Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc, Võ Thị Thu Ly, Huỳnh Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Thúy Hằng; dự án Máy gội đầu, xông hơi của các tác giả Võ Thành Đô, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Tiến Duy và Nguyễn Hồng Cẩm (Trường cao đẳng Nghề Phú Yên).

Startup Kite 2021 là cuộc thi do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức. Tiêu chí chấm thi tập trung đến tính mới và sáng tạo, tính khả thi và cạnh tranh, tính chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ – kỹ thuật, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. Sau 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 1.518 ý tưởng, sản phẩm của các học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Từ các ý tưởng và sản phẩm này, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 205 dự án (thuộc 59 cơ sở đào tạo ở 33 tỉnh, thành phố) vào bán kết và 67 dự án vào vòng chung kết. Các thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết sẽ được các giảng viên doanh nhân tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tư duy về khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp và khởi nghiệp tinh gọn.

Theo https://baophuyen.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.