Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tiếp nhận xe ô tô vận chuyển nguồn phóng xạ

Ngày 15/12/2020, Cục ATBXHN đã chính thức tiếp nhận xe ô tô vận chuyển nguồn phóng xạ bảo đảm an ninh theo tài trợ của Văn phòng An ninh phóng xạ, Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ (ORS/NNSA).

Tham dự Lễ bàn giao xe, có bà Bà Holly Lindquist Thomas, Trưởng ban Năng lượng, Y tế, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội; ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN; ông Trần Xuân Hoàng, đại diện Lãnh đạo Công ty Đầu tư và Phát triển Ngân lực (NIAD) cùng các cán bộ khác có liên quan. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các chuyên gia ORS/NNSA tham dự lễ bàn giao này thông qua kết nối trực tuyến.

Phát biểu tại Lễ bàn giao xe, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã bày tỏ cám ơn đến ORS/NNSA vì những hỗ trợ cho Cục trong lĩnh vực an ninh hạt nhân và đặc biệt là việc hỗ trợ cho Cục chiếc xe chuyên dụng vận chuyển nguồn phóng xạ. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất thiết thực trong việc đảm bảo an ninh vận chuyển nguồn phóng xạ, góp phần tăng cường năng lực hỗ trợ kỹ thuật cho công tác quản lý nhà nước của Cục, đặc biệt trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Chiếc xe được phía Hoa Kỳ đặt hàng Công ty NAID nâng cấp, lắp đặt và đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp đặt (do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp).

 

Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.