Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov chính thức đi vào hoạt động

        Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov) tạo lập nền tảng hỗ trợ cho các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, ngành, địa phương kết nối với các hệ thống trung gian thanh toán.

Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) và các trung gian thanh toán ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov)

PayGov hiện thực hóa nhiều mục tiêu

          Thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cả nước tính đến quý 2/2020 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019 từ 7,3% lên 14,6%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp so với mục tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025, trong đó chỉ tiêu cần đạt được giai đoạn 2019 – 2020 là: “Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4”.

          Tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì xây dựng và triển khai Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc ngay trong năm 2020. Đây được coi là một trong các giải pháp chủ yếu nhằm tháo gỡ nút thắt về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn chưa cao.

          Trên cơ sở đó, sáng ngày 24/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt “Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov)”. Việc sớm đưa vào sử dụng PayGov sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, sử dụng PayGov hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 và giúp người dân thanh toán dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công.

          Thông tin tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – cho biết: “Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov) được phát triển không làm chức năng thanh toán trực tuyến mà thực hiện chức năng tạo lập nền tảng hỗ trợ cho các cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương kết nối với các hệ thống trung gian thanh toán. Lễ ra mắt Cổng PayGov ngày hôm nay là bước đầu của quá trình thúc đẩy thanh toán điện tử cho các dịch vụ công”.

          Hệ thống được thiết kế nhằm giải quyết 3 vấn đề chính về giải quyết vấn đề về kết nối; tra soát, đối soát, quyết toán; vấn đề về một địa chỉ thanh toán thống nhất. Cụ thể, trong việc giải quyết vấn đề kết nối, cổng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành địa phương chỉ cần kết nối với Cổng PayGov với một giao điện thống nhất là có thể sử dụng các tiện ích của tất cả các trung gian thanh toán. Bên cạnh đó, các trung gian thanh toán chỉ cần kết nối đến Cổng PayGov là có thể tiếp cận, cung cấp dịch vụ cho tất cả các bộ, ngành, địa phương.

          Cổng PayGov cung cấp công cụ hỗ trợ giải quyết vấn đề về tra soát, đối soát, quyết toán giữa các bên liên quan; đặc biệt là hỗ trợ đối soát, quyết toán một cách tự động với kho bạc. Ngoài ra, để giải quyết vấn đề về một địa chỉ thanh toán thống nhất, Cổng PayGov không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán cho dịch vụ công trực tuyến mà còn có thể mở rộng đáp ứng nhu cầu thanh toán trực tuyến của người dân đối với dịch vụ, tiện ích khác như y tế, giáo dục, điện, nước,…

          Như vậy, Cổng PayGov sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại Quyết định số 749/QĐ TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là đến năm 2025, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; Đến năm 2030 tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Mở rộng phạm vi kết nối

          Sau thời gian khẩn trương thực hiện, hiện tại Cổng PayGov đã triển khai hợp tác và kết nối với 9 trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) hiện đang có hơn 100 triệu khách hàng sử dụng thẻ nội địa và tài khoản thanh toán của tất cả các ngân hàng Việt Nam, có thể dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên phạm vi 63 tỉnh thành trên toàn quốc một cách an toàn, nhanh chóng, hỗ trợ đa thiết bị, đa kênh thanh toán với các tính năng nổi trội.

          PayGov cho phép các đơn vị cung cấp dịch công quản lý chi tiết từng tài khoản thanh toán. Trước mắt, PayGov triển khai dịch vụ thanh toán hành chính công, tiến tới là thanh toán dịch vụ thiết yếu như thanh toán hóa đơn điện, nước, nộp phạt vi phạm hành chính.

          Ông Nguyễn Quang Hưng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) – cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử quốc gia, với thâm niên hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thanh toán, NAPAS luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, phát triển các giải pháp thanh toán hiện đại, thuận tiện, an toàn cho người dùng và đặc biệt chú trọng phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị hành chính công phát triển các giải pháp hỗ trợ thanh toán dịch vụ công để góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020.”

          Tại sự kiện ra mắt Cổng PayGov, các trung gian thanh toán đã thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác với Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) về việc triển khai Cổng PayGov. Thời gian tới, Cổng PayGoV sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi kết nối, hướng đến sẽ kết nối với tất cả các trung gian thanh toán tại Việt Nam.

          Hiện, Cổng PayGov đã hoàn thành kết nối thử nghiệm với Cổng dịch vụ công của Bộ TT&TT; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và sẵn sàng để đưa vào sử dụng chính thức. Hiện, Cổng PayGov cũng đang thực hiện kết nối thử nghiệm với cổng dịch vụ công các tỉnh như: Sóc Trăng, Cà Mau, Long An, Thừa Thiên Huế, Hà Giang, Hà Nội…

          PayGov là cổng hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến quốc gia, có địa chỉ tên miền tại https://www.pay.gov.vn, thực hiện chức năng tạo lập nền tảng hỗ trợ cho các cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, ngành, địa phương; chức năng thanh toán do NAPAS và các trung gian thanh toán khác cung cấp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thanh toán trực tiếp các khoản phí, lệ phí với các cơ quan Chính phủ.

Nguồn: vista.gov.vn

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.