Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Ngày 24/8/2020, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020

Tới dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các đơn vị liên quan.

Năm nay có 75 công trình được hội đồng chọn trong số 157 hồ sơ là các nghiên cứu, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ của các tác giả giáo sư, tiến sỹ, chủ doanh nghiệp, công nhân, nông dân, sinh viên và học sinh. Những công trình từng đoạt giải trong các cuộc thi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế trong hai năm qua, có tính ứng dụng và khả năng nhân rộng kết quả vào sản xuất đời sống.

Trong số công trình được vinh danh, có các giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu trong phòng chống Covid-19. Bao gồm công trình sản xuất máy thở ELICIAE MV20 do GS Trần Ngọc Phúc, chủ tịch công ty Metran và cộng sự nghiên cứu; Bộ sinh phẩm Real-time RT- PCR phát hiện virus SAR-CoV-2 do PGS Hồ Anh Sơn, Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y và cộng sự nghiên cứu; công trình phát triển bộ sinh phẩm ELISA phát hiện kháng thể virus SAR-CoV-2 do viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế thực hiện.

Tại buổi lễ, các tác giả và nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học-công nghệ công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 đã được trao Giấy chứng nhận và Sách vàng.

Tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số bộ, ngành và thành viên của Mặt trận, tổ chức tuyển chọn, công bố, vinh danh các công trình, giải pháp khoa học, công nghệ tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Chúc mừng, biểu dương các tác giả, tập thể tác giả, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng nhằm phát triển khoa học và công nghệ, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 5 năm qua, việc tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã góp phần tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học-công nghệ; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học và công nghệ tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao công trình, giải pháp khoa học và công nghệ ứng dụng vào thực tiễn. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo động lực đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để phát huy những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho phát triển đất nước.

Hưởng ứng phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số bộ, ngành và thành viên của Mặt trận tổ chức tuyển chọn, công bố, vinh danh 365 công trình, giải pháp khoa học và công nghệ tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Theo NASATI

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.