Công bố Quyết định bổ nhiệm Bà Đặng Thị Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

           Sáng 9/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm bà Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ứng dụng và Chuyển giao công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 30/6/2021.

           Tham dự lễ có đồng chí Đỗ Trọng Danh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Trọng Lân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở.

           Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Trọng Lân đã công bố Quyết định và ông Dương Bình Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho bà Đặng Thị Thủy.

Đồng chí Dương Bình Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Đặng Thị Thủy

           Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Dương Bình Phú – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Đặng Thị Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát huy trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, cùng với tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở KH&CN phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Thị Thủy

           Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Thị Thủy cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và công chức, viên chức của Sở KH&CN. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Đặng Thị Thủy hứa sẽ cố gắng học tập, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và cùng tập thể Ban Giám đốc, công chức, viên chức Sở KH&CN thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.