Cơ hội và thách thức cho khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số

Trong chuỗi sự kiện khai mạc Techfest 2019, mới đây, tại Quảng Ninh, Diễn đàn “Cơ hội và thách thức cho khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số” đã được tổ chức bởi Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hội truyền thông số Việt Nam và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN.

Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông Trần Văn Tùng nhận định, việc tổ chức diễn đàn khởi nghiệp số là điều hết sức cần thiết cho một thế hệ doanh nghiệp khởi nghiệp – là lực lượng quan trọng công cuộc chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số của Việt Nam trong tương lai. Chia sẻ với các đại biểu tham dự Diễn đàn, Thứ trưởng cho rằng, nếu không xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và tập trung, có tiêu chuẩn để kết nối thì khó có thể  chuyển đổi số. Bộ KH&CN đã và đang trao đổi, hướng dẫn, định hướng các sở KH&CN các tỉnh, thành phố thực hiện tốt trong thời gian tới.

Diễn đàn tiếp tục diễn ra với các bài phát biểu về chủ đề “chuyển đổi số cho doanh nghiệp – Cơ hội cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của ông Phạm Kim Hùng  – Chủ tịch HĐQT Base; “Fintech – Cơ hội cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của  ông Nguyễn Đình Thắng–Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng LienVietPostBank; “Nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo trong bối cảnh Chuyển đổi số của PGS.TS. Tạ Hải Tùng – Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; “Hỗ trợ của các nền tảng công nghệ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của ông Nguyễn Lâm Thanh – Giám đốc Chính sách TikTok tại Việt Nam.

Điểm nhấn của diễn đàn là buổi thảo luận bàn tròn giữa những nhà làm chính sách, đại diện ngân hàng, trường học, Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp…Với những ý kiến sôi nổi về chủ đề: “Chuyển đổi số – Cơ hội và thách thức cho Khởi nghiệp sáng tạo”, đại biểu tham dự hẳn đã có cái nhìn khái quát và rõ nét hơn về khởi nghiệp trong bối cảnh công nghệ số đang có những bước chuyển biến và những đề xuất phương hướng phát triển phù hợp. Diễn đàn còn có sự tham gia của các tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế, các bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực này.

(Theo https://www.most.gov.vn/)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.