Chuyển đổi số toàn diện cơ sở hạ tầng trong thời đại 4.0

Ngày 17/12/2020, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi thảo luận chuyên đề về Chuyển đổi số toàn diện cơ sở hạ tầng trong thời đại 4.0. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã chủ trì cuộc họp.

Buổi thảo luận nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ, tăng cường hiệu quả và định hướng phát triển khoa học và công nghệ gắn với vai trò đặc biệt quan trọng của chuyển đổi số. Tham dự buổi thảo luận có các đơn vị trong và ngoài bộ, đặc biệt có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng – Kỹ thuật biển (PORTCOAST). Đây là đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và tư vấn thẩm tra trong lĩnh vực đường thủy – cảng của Việt Nam đã áp dụng thành công chuyển đổi số trong triển khai các dự án liên quan trong lĩnh vực.

Giới thiệu và trình diễn công nghệ BIM

Tại buổi thảo luận, ông Trần Tấn Phúc – Chủ tịch HĐQT của Công ty đã giới thiệu và trình diễn về công nghệ BIM (Building information modeling) và scan to BIM cụ thể thông qua một số dự án như: Cảng LPG Hyosung tại Bà Rịa – Vũng Tàu và thiết bị và công nghệ số hóa Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, PORTCOAST cũng trình diễn thí điểm trụ sở Bộ KH&CN.

Ông Trần Tấn Phúc cũng bày tỏ quan điểm sẵn sàng hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác cùng với Bộ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu kết luận

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã chỉ đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Bộ liên kết chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác với PORTCOAST trong thời gian tới./.

Theo https://www.most.gov.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.