Chương trình “Quốc gia số” tiếp cận cách mạng 4.0

     Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố chương trình “Quốc gia số” nhằm tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

     Đây là một trong những chương trình đầu tiên trong chiến dịch truyền thông hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, đồng thời cũng là hoạt động hưởng ứng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng Công nghiệp 4.0, trong đó, về mặt truyền thông, cần định hướng dư luận, giúp cho các tổ chức và người dân, có nhận thức đúng về Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Buổi họp báo công bố Chương trình Quốc gia số

     Mục tiêu của chương trình “Quốc gia số” nhằm mang đến những thông tin đầy đủ về bản chất và tầm quan trọng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 tới khán giả, nâng cao các kiến thức, nhận thức trong việc ứng dụng các công nghệ mới, khuyến khích và giới thiệu điển hình các doanh nghiệp, cá nhân trong nước đầu tư, phát triển và ứng dụng công nghệ mới… Trong đó, Chương trình cũng phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với việc nâng cao năng lực tiếp cận Cách mạng Công nghiệp 4.0.

     Tại buổi họp báo công bố phát sóng Chương trình, nhiều lãnh đạo bộ ngành như Bộ TT&TT, Bộ KH&CN, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT đều kỳ vọng, Chương trình sẽ là cầu nối để Chính phủ, doanh nghiệp, người dân hiểu hơn về Cách mạng Công nghiệp 4.0, chính phủ điện tử và quốc gia số.

     Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chia sẻ, Chương trình cần quan tâm đến 2 yếu tố quan trọng của cuộc Cách mạng 4.0 đó là nguồn nhân lực và an toàn thông tin. Bởi khi triển khai quốc gia số, nhân lực phải tương xứng và đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng, vấn đề an toàn thông tin cũng cần phải đẩy lên hàng đầu vì đây có thể là nguồn rất nguy hiểm cho các cuộc tấn công mạng.

     Chương trình “Quốc gia số” sẽ được phát sóng vào 9 giờ 10 phút sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Số đầu tiên của chương trình với chủ đề “Thế giới với Cách mạng Công nghiệp 4.0” sẽ được phát sóng vào ngày 24/3/2018.

     Với định hướng rõ ràng trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ số tiên tiến, ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ, đơn vị sẽ sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp để nghiên cứu và triển khai các giải pháp giúp chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các lĩnh vực trọng điểm của đời sống như y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, môi trường, VNPT hướng tới xây dựng hệ sinh thái các giải pháp, tiện ích thông minh hỗ trợ cho hoạt động quản lý của chính quyền và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

(Theo http://www.vista.gov.vn/)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.