Chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0

     Chiều ngày 30/11, Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên tổ chức hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0”. ThS. Trần Bùi Quốc Tuệ, Giám đốc Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên và TS. Trần Văn Trí, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành; các chuyên gia cùng toàn thể giảng viên trong nhà trường.

Giám đốc Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên ThS. Trần Bùi Quốc Tuệ phát biểu khai mạc Hội thảo

     Tại hội thảo, đại biểu được nghe các tham luận: Xu thế thanh toán không dùng tiền mặt trong thời đại 4.0; Quản lý giáo dục trong thời đại công nghiệp 4.0, mô hình ngôi trường thông minh; Ngành bán lẻ Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội, thách thức và một số giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0”

     Từ những tham luận trên, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, cùng các đại biểu tham gia hội thảo đã tích cực chia sẻ, trao đổi về những vấn đề có liên quan đến cuộc cách mạng; hiện trạng, định hướng phát triển của doanh nghiệp đối với kỹ thuật, công nghệ, từ đó các doanh nghiệp có thể xây dựng cho mình một chiến lược vững chắc. Hội thảo cũng là dịp để các giảng viên nhà trường trao đổi lý luận về chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.