Trang chủ » Hoạt động TBT » Sản phẩm diệt khuẩn

Sản phẩm diệt khuẩn

Ngày 27/1/2020, EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định của Uỷ ban không phê chuẩn một số hoạt chất trong các sản phẩm diệt khuẩn theo Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Mục đích của dự thảo nhằm hài hòa các sản phẩm diệt khuẩn trong thị trường EU và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 27/03/2020. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 05/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_0615_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_0615_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/697

Nguồn: tbt.gov.vn