Trang chủ » 2019 » Tháng Bảy

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2019

Mũ bảo hiểm

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về  việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Quy chuẩn kỹ  thuật này quy định mức giới hạn của quy định kỹ  thuật đối với mũ bảo hiểm cho ngươi đi xe mô ...

Xem thêm

Van hãm

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm van hãm sử dụng trên đầu máy toa xe. Van hãm trong quy ...

Xem thêm

Nhãn hàng hoá

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thông tư này quy định chi tiết thực hiện: Khoản 5 Điều 3; Điều 4; khoản ...

Xem thêm

Kính an toàn 

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về kính an toàn sử dụng trên đầu máy, toa xe. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ  thuật và kiểm tra, thử nghiệm đối với kính an toàn được sử dụng làm kính ...

Xem thêm

Cải tiến năng suất nhờ đổi mới tư duy, sáng tạo

Nhờ đổi mới tư duy, sáng tạo nhiều doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đồng thời định vị vững mạnh trên thị trường. Ngành thép luôn phải đối mặt với những vụ kiện phòng vệ thương mại ở nước ngoài, trong khi sản xuất trong nước cung đang lớn hơn cầu, chi phí năng lượng không ...

Xem thêm

Cách mạng công nghiệp 4.0: ‘Chìa khóa’ giúp ngành dệt may nâng cao năng suất chất lượng

Nhờ ứng dụng công nghệ tự động hóa cũng như công nghệ thông tin, ngành dệt may đã nâng cao năng suất, cũng như giảm số người lao động cho doanh nghiệp. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ tư là trào lưu mới đang xuất hiện trên thế giới, đặc ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 07/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL 1. Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo cột đo xăng dầu tại 16 cơ sở tương tứng 57 PTĐ; Chi tiết: Huyện Sông Hinh: 03 cơ sở 11 PTĐ; huyện Tây Hòa: 04 cơ sở 12 PTĐ; huyện Phú Hòa: 04 ...

Xem thêm

Áp dụng công cụ cải tiến: Giải pháp giúp doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường

Việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng là những giải pháp giúp doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa là mục tiêu của các doanh nghiệp. Việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng là những ...

Xem thêm

Áp dụng thành công mô hình 5S: Doanh nghiệp thay đổi diện mạo mới

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, môi trường gọn gàng ngăn nắp, ý thức người lao động được nâng cao… đó là những hiệu quả đem lại từ việc triển khai mô hình 5S vào hoạt động quản lý, vận hành lưới điện của nhiều doanh nghiệp. Bằng việc áp dụng nhiều phương pháp, công cụ quản lý, cải tiến ...

Xem thêm