Trang chủ » 2011 » Tháng Bảy

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2011

Các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Ngày 12/10/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 quy định cụ thể danh mục các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của BộThông tin và Truyền thông. ...

Xem thêm

Thực phẩm nhập khẩu

Ngày 26/9/2016, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về  việc nước này đang xây dựng Dự  thảo Quy định căn cứ  vào Điều 32 của Đạo luật quản lý an toàn và vệ  sinh thực phẩm FDA yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm biến đổi gen phải có trách nhiệm lưu giữ hồ  sơ, ...

Xem thêm