Chia sẻ và thảo luận chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin truyền thông lần thứ 23 năm 2019 tại Phú Yên, trước phiên khai mạc chính thức, sáng ngày 22/8/2019, tại thành phố Tuy Hòa, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi chia sẻ và thảo luận chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tham dự có đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã được nghe về ý nghĩa và kết quả đem lại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên trong tiến trình cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang trong giai đoạn khởi phát, qua đó sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, đồng thời thay đổi hoàn toàn hệ thống sản xuất và quản trị hiện nay cũng như mang lại cho kinh tế Việt Nam một cơ hội để bứt phá. Trên thực tế cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra tại Việt Nam với những mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, với rất nhiều người dùng smartphone để phục vụ cho cuộc sống đã và đang diễn ra với hàng loạt ứng dụng như: tự động hóa nông nghiệp, phân tích dữ liệu, y tế, xây dựng…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, tương lai của một quốc gia nhờ cách mạng công nghiệp 4.0 mà phát triển không phụ thuộc nhiều vào nền tảng trong quá khứ. Thực chất là cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay nặng về ứng dụng hơn là về công nghệ. Có nghĩa là với những nền tảng công nghệ có sẵn, việc ứng dụng thành công hay không là tùy thuộc vào tư duy và chính sách của mỗi địa phương có dám thay đổi để tiếp nhận những xu thế mới hay không.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ tại buổi thảo luận

Bộ trưởng nhấn mạnh: Tỉnh Phú Yên đang có ưu thế lớn so với các địa phương khác về nông – lâm – ngư nghiệp, du lịch, hạ tầng giao thông… Để thúc đẩy chuyển đổi số, tận dụng được ưu thế từ công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từng ngành, từng lĩnh vực cần tập trung xây dựng “Chiến lược chuyển đổi số” nhằm xây dựng tỉnh Phú Yên 4.0 với nền quản trị thông minh, sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh; linh hoạt trong việc đón nhận, thích nghi những mô hình, chính sách mới để từ đó phát triển thuận lợi hơn. Đồng thời, cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức cần thay đổi nhận thức, tư duy, rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, cũng như quản lý doanh nghiệp.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.