TIN TRONG TỈNH

Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển KT-XH tại xã An Mỹ và An Cư huyện Tuy An

Ngày 5/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu ...

Xem thêm »

Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngày 04/9/2019, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức Đại hội ...

Xem thêm »

30 sản phẩm được trao giải tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng lần thứ 4

Sáng 03/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở ...

Xem thêm »

10 sáng kiến ngành Giáo dục và đào tạo được đề nghị công nhận sáng kiến cấp Tỉnh

     Sáng ngày 27/8/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên, Hội đồng Sáng ...

Xem thêm »

Thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên phát triển bền vững

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC) được coi là lời giải cho bài toán về phát ...

Xem thêm »

Chia sẻ và thảo luận chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin truyền thông lần thứ 23 ...

Xem thêm »

Triển lãm công nghệ thông tin truyền thông

Chiều 22/8, tại thành phố Tuy Hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Phú Yên và ...

Xem thêm »

Đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng

Chiều 16/8, Hội thảo “Đổi mới công nghệ theo chuỗi để phát triển rừng trồng tại Phú Yên” ...

Xem thêm »

Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với nông dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Sáng ngày 16/8/2019, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và ...

Xem thêm »

Ứng dụng và đổi mới công nghệ trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Chiều 16/8/2019, tại thành phố Tuy Hòa đã diễn ra Hội thảo “Ứng dụng và đổi mới công ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.