TIN TRONG TỈNH

Khai mạc chuỗi hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ lĩnh vực nông, lâm, thủy sản năm 2019

Chiều ngày 15/8, tại thành phố Tuy Hòa, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công ...

Xem thêm »

Phát triển nông nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực

  Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa với điều kiện sinh thái đa dạng, Việt Nam ...

Xem thêm »

Hội nghị lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

Ngày 09/8/2019, tại thành phố Tuy Hòa, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia ...

Xem thêm »

Phú Yên kết nối cung cầu công nghệ lĩnh vực nông, lâm, thủy sản

Để triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả, phát triển các sản ...

Xem thêm »

Hội thảo thông qua các Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan

Sáng ngày 31/7/2019, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức Hội thảo thông qua các Quy chế quản lý ...

Xem thêm »

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2019

Từ ngày 23 – 25/7/2019, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Thanh tra Bộ KH&CN phối ...

Xem thêm »

Tập huấn Đăng ký, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của địa phương

Ngày 24/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ ...

Xem thêm »

Hội nghị tập huấn phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thị trường KH&CN, khuyến khích doanh nghiệp có hoạt ...

Xem thêm »

Thể lực, tầm vóc của thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Sáng ngày 15/7/2019, Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 115/QĐ-SKHCN ngày 03/7/2019 của Giám đốc Sở KH&CN ...

Xem thêm »

Hội nghị giới thiệu công nghệ phục vụ phát triển nông, lâm, thủy sản

Chiều ngày 10/7/2019, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên tổ chức Hội nghị ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.