TIN TRONG NƯỚC

Hành lang pháp lý về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng được hoàn thiện

Ngày 15/8/2019, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ...

Xem thêm »

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

Sáng 09/8/2019, tại Quy Nhơn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và ...

Xem thêm »

Phát động Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III năm 2019

Ngày 06/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn ...

Xem thêm »

Lễ Công bố triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ trực thuộc Học viện và Quyết định của Học viện về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ KH&CN

Ngày 30/7/2019 tại Trụ sở số 38 Ngô Quyền, Hà Nội, Học viện Khoa học, Công nghệ và ...

Xem thêm »

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN cho Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Chiều ngày 31/7/2019 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh ...

Xem thêm »

Bộ KH&CN hoàn thành triển khai thủ tục hành chính theo đúng tiến độ của Chính phủ

Bộ KH&CN đã thực hiện trên hệ thống một cửa quốc gia 06 thủ tục hành chính theo ...

Xem thêm »

Khai trương Không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 28/7/2019, tại Trung tâm Thông tin KH&CN Nghệ An (Sở KH&CN) đã diễn ra Lễ Khai ...

Xem thêm »

Việt Nam tiếp tục tăng hạng trong xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Ngày 24/7/2019 tại New Delhi- Ấn Độ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công ...

Xem thêm »

Cục Sở hữu trí tuệ: 6 tháng đầu năm xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tăng gần 67%

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của ...

Xem thêm »

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW: Khoa học và công nghệ là một nhân tố đóng vai trò quyết định

Nghị quyết số 37- NQ/TW đã thực sự đi vào cuộc sống với những lan tỏa tích cực ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.