Cấp, Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ.(08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Trường hợp chứng chỉ hết hạn, bị rách, nát mất thì cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để xử lý;

– Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho cá nhân đề nghị (Trường hợp không đồng ý cấp, cấp lại chứng chỉ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản cho cá nhân nộp hồ sơ, có nêu rõ lý do).

Bước 3. Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

– Nộp giấy biên nhận, biên lai thu lệ phí;

– Nhận kết quả;

– Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).

 1. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh;

– Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;

– Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

– 03 ảnh cỡ 3 x 4.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 1. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở khoa học và Công nghệ thẩm định cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho cá nhân.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

– Cơ quan phối hợp: Không.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng chỉ nhân viên bức xạ

 1. Phí, Lệ phí : 200.000 đồng/chứng chỉ theo Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính
 2. Tên mẫu đơn, mẫu t khai

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN).

 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân được đề nghị cấp lại giấy phép khi bị rách, nát, mất. Trường hợp mất giấy phép, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

– Quyết định 55/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về vệc ban hành Quy định về quản lý và kiểm soát an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

– Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.