Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ

Ngày 06/5/2020, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi Lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

   Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; đồng chí Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Đặng Quang Huấn, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng giữ chức Chánh Thanh tra Bộ; đồng chí Trương Hồng Dương, Chánh Thanh tra Bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ký quyết định bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, quá trình công tác của lãnh đạo các đơn vị mới được điều động, bổ nhiệm. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng trên cương vị mới, lãnh đạo các đơn vị mới được bổ nhiệm sẽ phát huy được truyền thống của đơn vị, năng lực của bản thân; tạo sự đoàn kết, thống nhất với ban lãnh đạo, công chức, viên chức trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ trong công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phát biểu.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Ban Cán sự Đảng Bộ, các đồng chí Lãnh đạo Bộ, các đồng chí Thường vụ đảng ủy Bộ; lãnh đạo, cấp ủy đơn vị công tác, đã tín nhiệm và giao trọng trách mới cho các đồng chí. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị và nhận được sự cộng tác, chia sẻ của lãnh đạo các đơn vị và các đồng nghiệp, cán bộ, công chức nơi các đồng chí công tác.

Toàn cảnh buổi Lễ bổ nhiệm.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.