Bộ Khoa học Công nghệ duyệt dự án sản xuất vắcxin tả lợn châu Phi

Thủ tục để triển khai dự án sản xuất vắcxin phòng tả lợn châu Phi đang được các bộ phối hợp hoàn thiện với tốc độ khẩn trương nhất.

Ngày 3/7, theo ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan đang hoàn thiện nhanh thủ tục để triển khai Dự án về sản xuất vắcxin phòng dịch tả lợn châu Phi. Dự án này đã được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ký quyết định phê duyệt danh mục ngày 19/6 thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia.

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Bộ thúc đẩy triển khai nhanh để sớm có chế phẩm phục vụ chăn nuôi. Học viện Nông nghiệp Việt Nam được giao chủ trì các nhiệm vụ thuộc dự án này.

Cán bộ thú y lấy mẫu kiểm tra lợn. Ảnh: PV.

Liên quan đến hỗ trợ chống dịch, nhiều nhiệm vụ cấp bách cũng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong số này có nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo Kit chẩn đoán bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt, để Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện trong 18 tháng thực hiện từ tháng 6/2019.

Hội đồng khoa học cũng đề nghị giao trực tiếp cho Viện Thú y chủ trì, phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và đề xuất giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó bổ sung nội dung dịch tễ học điều tra và đánh giá đặc điểm bệnh lý của bệnh.

Một đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm có tác dụng ức chế (in-vivo) sự nhân lên của virus dịch tả lợn châu Phi” cũng được triển khai ngay nhằm tạo ra chế phẩm điều trị thực tế in-vivo trên lợn đạt tỷ lệ khỏi bệnh trên 60%.

Trước đó, ngày 2/7, báo cáo bước đầu về kết quả nghiên cứu  tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, GS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện nông nghiệp Việt Nam cho biết các nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu mạnh về vắcxin của Học viện đã phân lập sản xuất được tế bào PAM để sản xuất vắcxin phòng dịch tả lợn châu Phi. Vắcxin an toàn với lợn được tiêm phòng và có hiệu quả bảo hộ cao đối với đàn lợn được tiêm phòng (có 83,3% lợn sống khi công cường độc và 100% lợn sống khi nhiễm tự nhiên). GS Lan đề xuất thực hiện các nghiên cứu tiếp theo với mẫu lớn hơn, trên diện rộng.

Trong khi Học viện nông nghiệp Việt Nam tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu, GS Lan đề xuất, nhóm nghiên cứu của Học viện sẽ chuẩn bị khoảng 300 – 500 liều vắcxin. Theo GS Lan: Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y đánh giá chất lượng vắcxin theo quy trình rút gọn trong điều kiện chống dịch khẩn cấp. Nếu kết quả tốt có thể phối hợp chuyển giao cho doanh nghiệp sớm có vắcxin phục vụ thực tiễn”.

(Theo https://vnexpress.net)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.