Bộ KH&CN và Tập đoàn Rosatom cùng thúc đẩy Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân

Bộ KH&CN cùng Tập đoàn Rosatom cùng thúc đẩy Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Nga, Tập đoàn Nhà nước về năng lượng nguyên tử Rosatom Liên bang Nga (Tập đoàn Rosatom) đã ký kết với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam bản ghi nhớ về việc thúc đẩy triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Tổng Giám đốc của Tập đoàn Rosatom, ông Alexei Likhachev đã cùng ký bản ghi nhớ. Đây là một trong các dự án hợp tác được Lãnh đạo hai nước rất quan tâm trao đổi và thúc đẩy tại buổi các buổi tọa đàm và gặp gỡ.

Tiếp sau lễ ký kết bản ghi nhớ Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã có buổi thăm và làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom tại trụ sở chính ở Moskva sáng ngày 23/5/2019.
Hai bên đã trao đổi, nhất trí nhiều nội dung quan trọng để thúc đẩy triển khai dự án. Hai bên cũng sẽ thiết lập kênh liên lạc trao đổi thường xuyên với nhau, cũng như báo cáo định kỳ lên Lãnh đạo cao cấp hai nước về tình hình triển khai Dự án Trung tâm.

Bản ghi nhớ được ký bởi Tổng giám đốc Tập đoàn Nhà nước về năng lượng nguyên tử và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh

(Theo https://www.most.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.