Bộ KH&CN tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà nước cho lãnh đạo sở KH&CN

Sáng ngày 04/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN năm 2020 dành cho lãnh đạo sở KH&CN. Đồng chí Lê Xuân Định – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN tham dự và phát biểu tại buổi Lễ.
Tham dự buổi Lễ có đồng chí Hoàng Minh – Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST), đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, đại diện giảng viên giảng dạy lớp học và hơn 80 học viên là Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ là nguồn quy hoạch Lãnh đạo Sở KH&CN tại các tỉnh, thành phố.

Lớp học diễn ra từ ngày 04 đến ngày 08/12/2020. Trong thời gian này, các học viên sẽ được chia sẻ, trao đổi về những nội dung quan trọng gồm: Đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển KH&CN; Hệ thống ĐMST quốc gia và đo lường về hoạt động ĐMST quốc gia; Bảo đảm thông tin cho quản lý hoạt động KH&CN; Công tác tổ chức, quản lý nguồn nhân lực KH&CN ở địa phương; Một số vấn đề trong quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Một số vấn đề trong quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ.

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu khai mạc lớp học, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, năm 2019, Bộ KH&CN đã ban hành chương trình khung Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN dành cho lãnh đạo Sở KH&CN. Đây là chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở KH&CN; cán bộ được luân chuyển, điều động bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở KH&CN; nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các chức danh trên thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Học viện KHCN&ĐMST là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong ngành KH&CN có nhiều kinh nghiệm tổ chức các chương trình bồi dưỡng và nội dung đào tạo theo Chương trình chuẩn đã được Bộ KH&CN phê duyệt. 6 chuyên đề được trao đổi, chia sẻ tại lớp học đảm bảo sát với yêu cầu quản lý nhà nước về KH&CN tại địa phương. Giảng viên tham gia giảng dạy các chuyên đề được Học viện KHCN&ĐMST mời giảng dạy là những cán bộ có kinh nghiệm quản lý nhà nước về KH&CN và thực tiễn triển khai quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Thứ trưởng tin rằng, đây không chỉ là lớp đào tạo thông thường mà là cơ hội để các học viên có điều kiện chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra và cũng là cơ hội quý báu để Bộ KH&CN được lắng nghe những ý kiến của các đồng chí học viên từ thực tiễn công tác tại địa phương.

“Trong khóa học này, ngoài những nội dung đã được xác định tại các chuyên đề, chúng tôi rất kỳ vọng còn nhiều nội dung khác, vấn đề thực tiễn đặt ra để chúng ta có cơ hội thảo luận, chia sẻ và tìm ra các hướng giải quyết. Hy vọng với chương trình đào tạo rất hệ thống và các giảng viên nhiều kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn sẽ giúp các đồng chí học viên bổ sung nhiều kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý trong thực tế để sau khóa học có thể áp dụng vào thực tế quản lý nhà nước về KH&CN&ĐMST tại địa phương”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng đề nghị Học viện KHCN&ĐMST phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan bố trí lịch học, chương trình, tài liệu đào tạo và các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất giúp các học viên đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình học tập; phân công cán bộ quản lý thường trực tại lớp học để kịp thời hỗ trợ giảng viên và học viên tại các buổi học.

Giám đốc Sở KH&CN Lai Châu Dương Đình Đức đại diện các học viên phát biểu.

Đại diện các học viên tham dự lớp học, đồng chí Dương Đình Đức – Giám đốc Sở KH&CN Lai Châu cho rằng, 6 chuyên đề đưa ra trong lớp bồi dưỡng là những vấn đề địa phương rất quan tâm, trong đó đặc biệt có 3 nội dung là tổ chức cán bộ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ. Đồng thời, hứa sẽ quyết tâm dành thời gian tối đa nhất để tham dự lớp học đầy đủ và hoàn thành khóa học./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.