Bàn giao thiết bị theo thỏa thuận tài trợ thiết bị đông lạnh giữa Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

        Thực hiện theo kế hoạch tại Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thiết bị đông lạnh giữa Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên vào ngày 12/10/2021. Trong ngày 27/11/2021, đại diện giữa các bên: Sở KH&CN, Tổ chức APO và các đơn vị, doanh nghiệp gồm: Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên, Công ty TNHH hải sản Bình Minh, Công ty cổ phần Bá Hải đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận, bàn giao thiết bị.

        Tại Lễ ký kết trước đó, Tổ chức APO đã ký kết thỏa thuận tài trợ Phú Yên gói thiết bị gồm 03 thiết bị đông lạnh container Kuraban và 01 máy sản xuất đá bào Sea Snow công nghệ cao Nhật Bản cho tỉnh Phú Yên khắc phục hậu quả COVID-19 đối với chuỗi cung ứng nông – thủy sản. Gói hỗ trợ này có tổng trị giá 57 triệu Yên Nhật tương đương 11 tỷ đồng Việt Nam. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Phát triển năng lực về hệ thống bảo quản lạnh của Tổ chức năng suất châu Á” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ nhằm hỗ trợ các nước khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19.

        Các thiết bị áp dụng công nghệ hàng đầu Nhật Bản về đóng băng không đá, được thích nghi với các yêu cầu kỹ thuật của Việt Nam theo đặt hàng của Viện Năng suất Việt Nam. Container bảo quản lạnh là thiết bị bảo quản lạnh bằng điện từ trường, cho phép duy trì độ tươi và chất lượng sản phẩm được bảo quản lâu hơn ít nhất 5 lần so với các container làm lạnh thông thường. Sản phẩm bảo quản không bị đóng băng trong suốt quá trình lưu trữ. Thiết bị làm nước đá bào từ nước mặn (nước biển) Sea Snow tạo vảy đá xốp như tuyết, có khả năng giữ nhiệt độ ở mức -10C với nồng độ muối 1%, cho phép duy trì độ tươi sống của thủy sản mà không làm tổn hại đến sản phẩm. Chuỗi giữ lạnh tối ưu sử dụng công nghệ của Nhật Bản mang lại giá trị gia tăng lớn hơn nhiều lần cho nông thuỷ sản tươi sống.

        Một số hình ảnh tại buổi bàn giao thiết bị cho các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Đại diện các bên tham gia bàn giao thiết bị tại Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Đại diện các bên tham gia bàn giao thiết bị tại Công ty TNHH hải sản Bình Minh

Đại diện các bên tham gia bàn giao thiết bị tại Công ty Cổ phần Bá Hải

Đại diện các bên tham gia bàn giao thiết bị tại Công ty Cổ phần Bá Hải

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.