Bàn giao kết quả đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 25/02/2020, ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chủ trì Lễ bàn giao kết quả thực hiện đề tàiNghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội” do PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang làm chủ nhiệm; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện.

Đây là đề tài khoa học cấp Nhà nước, được Bộ KH&CN ký hợp đồng thực hiện với mục tiêu xác định nguyên nhân, cơ chế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng bồi lấp, sạt lở tại cửa sông Đà Diễn và Đà Nông; từ đó đề xuất giải pháp phòng chống nhằm ổn định vùng cửa sông, đáp ứng yêu cầu ra vào của tàu thuyền, thoát lũ và bảo vệ môi trường sinh thái có xét đến điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đại diện Sở KH&CN Phú Yên và chủ nhiệm đề tài đã thống nhất ký kết bàn giao kết quả nghiên cứu của đề tài

Tại buổi lễ, đại diện nhóm chủ nhiệm Đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả và tính ứng dụng của đề tài. Theo đó, kết quả nghiên của đề tài đã xác định được mối quan hệ của các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ mở cửa sông, đồng thời đóng góp cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp chỉnh trị cửa sông; qua đó phục vụ phát triển kinh tế xã hội và thiết kế khu tránh trú bão an toàn cho tàu thuyền khu vực hai cửa sông Đà Diễn và Đà Nông.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện các phòng ban thuộc Sở KH&CN Phú Yên và chủ nhiệm đề tài đã thống nhất ký kết bàn giao kết quả nghiên cứu. Sản phẩm bàn giao gồm: Báo cáo tổng hợp quả nghiên cứu; đĩa CD ghi toàn bộ các dữ liệu nghiên cứu có liên quan.

Được biết, nhóm chủ nhiệm đề tài cũng đã bàn giao kết quả nghiên cứu của đề tài cho Sở NN&PTNT Phú Yên và Sở TN&MT Phú Yên.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.