Thống kê theo tác giả: Võ Văn Tịnh

Hội nghị quốc tế thường niên SHTP: Công nghệ Blockchain cho đô thị thông minh

Hội nghị năm nay đặt trọng tâm vào nghiên cứu, ứng dụng Blockchain trong các lĩnh vực y ...

Xem thêm »

Đưa khoa học công nghệ thực sự là động lực phát triển kinh tế – xã hội

    Ngày 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội bước vào ngày làm ...

Xem thêm »

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ Sở KH&CN Phú Yên: tập tin

Xem thêm »

Dự thảo Nghị quyết Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Dự thảo: tải tập tin

Xem thêm »

Bộ KH&CN đồng hành cùng start-up Việt vươn ra quốc tế, kết nối toàn cầu

    Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng đã tham ...

Xem thêm »

Thông báo số 94/TB-SKHCN V/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Thông báo 94/TB-SKHCN V/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân ...

Xem thêm »

Thông báo 357/TB-UBND V/v Chấp nhận danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Thông báo 357/TB-UBND  V/v Chấp nhận danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, ...

Xem thêm »

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ô Loan” dùng cho sản phẩm sò huyết đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên

Tập tin quyết định: tải tập tin Tập tin quy chế: tải tập tin Tập tin phụ lục ...

Xem thêm »

9 đội xuất sắc tham dự Chung kết quốc tế Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu Thử thách Việt (VietChallenge) 2019 tại Hoa Kỳ

     Chung kết quốc tế Cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu Thử thách Việt (VietChallenge) 2019 sẽ ...

Xem thêm »

Vai trò của truyền thông địa phương trong xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025 (Đề ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.