Thống kê theo tác giả: Võ Văn Tịnh

10 sự kiện KH&CN trong nước nổi bật của năm 2019

Một số sự kiện đáng chú ý trong danh sách 10 sự kiện tiêu biểu năm qua bao ...

Xem thêm »

Tiếp tục triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025

    Tại buổi tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 2020, Cục Sở hữu trí tuệ ...

Xem thêm »

Áp dụng tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

    Ngày 13/12/2019 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC), Bộ Khoa ...

Xem thêm »

Truyền thông góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống

    Qua thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông, ngành khoa học và công ...

Xem thêm »

Bản tin tham khảo Khoa học và kinh tế số 11 – năm 2019

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin tham khảo khoa học và kinh tế số 11 ...

Xem thêm »

Phát triển khởi nghiệp sáng tạo địa phương: Không nên đi một mình

    Đó là ý kiến các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo “Hội tụ nguồn lực ...

Xem thêm »

Techfest Vietnam 2019 thành công rực rỡ

   Với chủ đề “Nguồn lực hội tụ”, Techfest Vietnam 2019 đã quy tụ những ý tưởng khởi ...

Xem thêm »

Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất trong năm 2019

Tối ngày 04/12/2019, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày ...

Xem thêm »

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quyết định số 188/QĐ-SKHCN ngày 31/8/2018 của Giám đốc Sở KH&CN về việc ban hành quy chế xét thi đua, khen thưởng của Sở KH&CN

Xem thêm »

Bản tin tham khảo Khoa học và kinh tế số 10 – năm 2019

Kính mời quý bạn đọc đến với “Bản tin tham khảo khoa học và kinh tế số 10 ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.