Author Archives: Sokhcnpy2017

Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số.

Chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thực hiện chuyển đổi số, thu hẹp ...

Read More »

Thông cáo báo chí về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa có thông cáo báo chí về kết quả bầu cử đại biểu ...

Read More »

Công bố danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên

Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên vừa ban hành Nghị quyết số 166/NQ-UBBC ngày 26/5/2021 công bố ...

Read More »

Hỏi đáp về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện của Nhân dân là các quyền cơ ...

Read More »

Văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh cập nhật các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu ...

Read More »

Phú Yên được bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ủy ban bầu cử tỉnh vừa ban hành Quyết định ấn định và công bố số đơn vị ...

Read More »

16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu ...

Read More »

31 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần hoặc toàn phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 3835/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2020 về việc công ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng theo hướng bền vững tại Phú Yên

Ngày 31/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa ...

Read More »

Cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước cho Công ty Cổ phần Vinacrab

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cua lột theo ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.