Author Archives: Sokhcnpy2017

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng”

Read More »

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang thăm và làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Phú Yên, chiều 14/6/2022, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, ...

Read More »

Triển khai dự án ODA về xây dựng cơ sở hạ tầng phân tích thông tin khoa học và công nghệ của Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án ODA “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số thông qua xây dựng Hệ ...

Read More »

Sôi động Giải cờ tướng ngành Khoa học và Công nghệ – Thông tin và Truyền thông Phú Yên

Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Ngày Khoa ...

Read More »

Hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

Thực hiện QĐ số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi ...

Read More »

Một số định hướng chuyển đổi số năm 2022

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022 là đưa ...

Read More »

Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022

Ngày 18/5/2022, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày ...

Read More »

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Read More »

Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022

* Quyết định ban hành Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 ...

Read More »

Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.