Author Archives: Sokhcnpy2017

31 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần hoặc toàn phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 3835/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2020 về việc công ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng theo hướng bền vững tại Phú Yên

Ngày 31/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa ...

Read More »

Cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước cho Công ty Cổ phần Vinacrab

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cua lột theo ...

Read More »

Nghiệm thu dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”

Ngày 27/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ  (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm ...

Read More »

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2021: Nghiên cứu và phát triển cây sen theo hướng hàng hóa tại tỉnh Phú Yên.

Ngày 27/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp hội đồng khoa ...

Read More »

Hội thảo khoa học: Ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong nông nghiệp, nông thôn tại Phú Yên

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị PYTOPIA, Trung tâm Ứng dụng và ...

Read More »

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho tập thể, ...

Read More »

Thông báo về việc báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

                            Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên .          Căn cứ Quyết ...

Read More »

Công bố 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2020

 Chiều 23/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ...

Read More »

Hội nghị xác định nhu cầu tư vấn về công nghệ

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Trung tâm) tổ ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.