Author Archives: Nguyễn Cúc

Xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ công tác phòng chống ngập lụt

Sáng ngày 22/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng ...

Read More »

Nghiên cứu và phát triển cây chè Mã Dọ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 và Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh ...

Read More »

Nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát triển sản xuất cây Cam thảo Đá Bia

Sáng ngày 19/5/2020, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, ...

Read More »

Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường vùng ven bờ phục vụ các sự cố tràn dầu tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 18/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng ...

Read More »

Cầu nối nghiên cứu đến thị trường

Quá trình dịch chuyển, từ chỗ ban đầu chỉ tập trung vào thế mạnh nghiên cứu tới chỗ ...

Read More »

Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 12/5, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức Đại hội lần ...

Read More »

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ làm việc với Hội Nông dân tỉnh Phú Yên

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh Phú Yên, sáng ngày ...

Read More »

Viện Ứng dụng công nghệ: Chế tạo thành công robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh

Đề tài nghiên cứu, chế tạo robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh được Bộ Khoa học và ...

Read More »

Bộ Khoa học và Công nghệ: Sẵn sàng những giải pháp ứng phó lâu dài

Việc cần phải có những giải pháp hữu hiệu để có thể ứng phó với dịch COVID-19, ngay ...

Read More »

Bàn giao kết quả đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 25/02/2020, ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chủ trì Lễ bàn giao ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.