Author Archives: Bùi Vũ An

Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chiều 15/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị trực ...

Read More »

Tây Hòa: Khởi nghiệp với mô hình nuôi cá chình thương phẩm trong bể xi măng.

Anh Phú cho biết, trước đây anh làm nhiều công việc nhưng kinh tế vẫn chưa đủ để ...

Read More »

Nâng cao tiềm lực, phát triển hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ

Chiều ngày 08/9/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Tọa đàm trực tuyến với các ...

Read More »

QR Code – Giải pháp thông minh truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong đại dịch Covid-19

Giữa thời kỳ đại dịch Covid-19 hoành hành, QR Code truy xuất nguồn gốc được xem là giải ...

Read More »

Chế biến nông sản sau thu hoạch: Cần những giải pháp căn cơ, bền vững

Sản xuất nông nghiệp mang tính nhỏ lẻ; sản phẩm thu hoạch chủ yếu bán thô… sẽ giảm ...

Read More »

ISO ghi nhận thành công của Việt Nam về áp dụng ISO 9001: Bước ‘chuyển mình’ trong cải cách hành chính

Áp dụng ISO 9001 giúp chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ nhiều thủ tục không ...

Read More »

Cần có giải pháp về cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tiềm năng của “nhà sáng chế không chuyên” ở nước ta

Ở nước ta hiện nay, ngoài lực lượng các nhà khoa học chuyên nghiệp – những người được ...

Read More »

Australia công bố tài trợ bốn dự án chuyển đổi số tại Việt Nam

Ngày 9/9, Chính phủ Australia công bố tài trợ gần 1,4 triệu AUD (đô la Úc) cho 4 ...

Read More »

Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2021

Từ 151 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ do các bộ, ngành, tỉnh, ...

Read More »

Tra cứu nhãn hiệu bằng phần mềm Asean TMView

Cục Sở hữu trí tuệ giới thiệu tới người dùng trang Tra cứu Cơ sở dữ liệu nhãn ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.