Thống kê theo tác giả: Sokhcnpy2017

Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ ...

Xem thêm »

Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Trình tự thực hiện: Bước 1. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo mất trên phương tiện ...

Xem thêm »

Cấp, Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên ...

Xem thêm »

Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

– Trình tự thực hiện: Bước 1. Căn cứ danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ...

Xem thêm »

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

– Trình tự thực hiện: Bước 1.Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc ...

Xem thêm »

Biểu mẫu báo cáo quyết toán Đề tài/Dự án Sở KHCN Phú Yên

1. Biểu mẫu báo cáo quyết toán ĐT/DA năm (Sở KH&CN) – Mẫu 1: Giấy đề nghị thanh toán ...

Xem thêm »

Vinh danh 53 trí thức khoa học và công nghệ toàn quốc năm 2017

Ngày 27/10/2017, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp ...

Xem thêm »

Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Ngành Ngân hàng đang khẩn trương chủ động triển khai các hoạt động thực hiện Chỉ thị số ...

Xem thêm »

Tây Hòa: Xây dựng mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm trong ao xi măng

   Thực hiện quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN tỉnh Phú Yên, ngày 24/10, Đoàn kiểm ...

Xem thêm »

Phú Yên: 31 mô hình, sản phẩm được trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ II

Sáng ngày 23/10, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Yên ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.