Áp dụng tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

    Ngày 13/12/2019 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động của doanh nghiệp theo các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng quốc gia”.

    Tham dự Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu nhấn mạnh việc áp dụng mô hình hoạt động theo các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội nhận thức rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó có những biện pháp đổi mới công nghệ, cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất… góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và hướng tới sự phát triển bền vững.

Qua 24 năm hình thành và phát triển, GTCLQG đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Cho đến nay đã có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG, trong số đó có 240 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng quốc gia. Điều đó cho thấy, Chính phủ luôn ghi nhận một cách xứng đáng các doanh nghiệp thành công về năng suất và chất lượng.


Toàn cảnh Hội thảo.
Đánh giá cao số lượng của các doanh nghiệp Việt Nam đạt GTCLQG và GTCLCA-TBD, ông Harnek Singh – Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương cho biết thêm: từ năm 2000 – 2019, Việt Nam đã có 50 tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương và là quốc gia có số lượng tổ chức, doanh nghiệp đạt giải lớn nhất trong số các quốc gia thành viên của Tổ chức Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (APQO).

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC Nguyễn Hoàng Linh, GTCLQG không chỉ đơn thuần là hình thức tôn vinh về chất lượng mà còn là công cụ, biện pháp chính để thể hiện chính sách quốc gia trong lĩnh vực chất lượng. Ngay từ khi được triển khai từ năm 1996 đến nay, GTCLQG luôn trở thành hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao chất lượng của doanh nghiệp tại các địa phương trong cả nước.

Để mô hình GTCLQG tiếp tục được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị Tổng cục TĐC tiếp tục tăng cường tổ chức phổ biến rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp; Kết nối và phối hợp với APQO, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) để tổ chức các hội thảo quốc tế, qua đó nhận rộng các kinh nghiệm thành công của Giải thưởng chất lượng châu Á – Thái Bình Dương tới doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục TĐC phối hợp chặt chẽ với VCCI, các hiệp hội ngành nghề để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng mô hình GTCLQG, Giải thưởng Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới./.

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam chính thức triển khai từ năm 1996. Từ năm 2000, Giải thưởng Chất lượng Việt Nam được công nhận nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương (APQO).

Từ năm 2009, theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Giải thưởng Chất lượng Việt Nam trở thành GTCLQG. Đây là Giải thưởng cao quý về chất lượng, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng. Giải thưởng được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia tích cực vào phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

(Theo http://www.vista.gov.vn/)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.