Hội thảo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, cao đẳng.

Sáng ngày 20/4/2021, tại Thành phố Tuy Hòa, thực hiện nhiệm vụ của Đề án 844 – Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tổ chức sự kiện “Hội thảo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học và cao đẳng” nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc tại Hội thảo

          Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các Sở, Ban, Ngành cùng các Hội, Đoàn thể có liên quan, Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

          Tại Hội thảo lần này, các đại biểu tham dự được lắng nghe các tham luận: Tổng quan về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng; Báo cáo hoạt động khởi nghiệp của trường Cao đẳng Công thương miền Trung và giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Báo cáo hoạt động khởi nghiệp của trường Cao đẳng nghề Phú Yên.

Các đại biểu đang lắng nghe tham luận của ông Lý Đình Quân, Tổng Giám đốc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn

          Cũng trong chương trình Hội thảo, các đại biểu còn được trao đổi, thảo luận các giải pháp cũng như kết nối, chia sẻ để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các trường đại học, cao đẳng cùng các chuyên gia.

          Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.