33 giải pháp đạt giải Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Phú Yên lần thứ 3 (2017-2018)

     Sau gần 1 năm phát động, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thi do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở KH&CN, Tỉnh đoàn tổ chức đã nhận hơn 100 mô hình, sản phẩm tham gia vòng sơ khảo đến từ 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, thuộc các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế…

ThS. Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất

     Ban tổ chức đã chọn được 1 giải nhất, 5 giải nhì, 11 giải ba và 16 giải khuyến khích thuộc các lĩnh vực. Ngoài ra, Ban tổ chức chọn 10 mô hình sản phẩm tiêu biểu gửi tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (2017-2018). Theo ông Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đánh giá, một số giải pháp tham dự cuộc thi năm nay thực sự có ý tưởng, phản ánh sự phát triển của tư duy sáng tạo khoa học kỹ thuật từ thực tiễn và học tập; một số mô hình sáng tạo được ứng dụng trong giảng dạy và học tập tại các trường và trong đời sống; thể hiện tinh thần ham học hỏi, tư duy nghiên cứu của lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng.

     Dịp này, ban tổ chức tiến hành phát động Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh lần thứ 4 (2018-2019). Theo đó, đối tượng dự thi là thanh, thiếu niên và nhi đồng là người Phú Yên ở trong và ngoài tỉnh có ngày sinh từ 31/7/2000 đến 31/7/2013. Nhận hồ sơ dự thi từ nay đến trước ngày 15/6/2019, tại các Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thị xã hoặc cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.