TIN TRONG TỈNH Xem thêm

 

TIN TRONG NƯỚCXem thêm

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Xem thêm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Xem thêm


HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, ATBX,HN
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
HOẠT ĐỘNG KHCN
TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
    Đang tải.....

VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ KH&CN Xem thêm

Tên Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tập tin
Quyết định số 1158/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030

13/07/2021 13/07/2021 File
Thông tư 02/2021/TT-BKHCN

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

10/03/2021 25/04/2021 File
Thông tư 01/2021/TT-BKHCN

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

01/03/2021 15/04/2021 File
Thông tư số 05/2020/TT-BKHCN

Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

30/10/2020 15/12/2020 File
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

10/09/2020 15/11/2020 File
Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao

28/09/2020 15/11/2020 File
Thông tư số 22/2019/TT-BKHCN

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X – quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế

20/12/2019 20/06/2020 File
Thông tư 21/2019/TT-BKHCN

Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực QLNN của Bộ Khoa học và Công nghệ

18/12/2019 15/05/2020 File
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

01/03/2020 15/04/2020 File