<a href="/tin-trong-tinh" title="Tin trong tỉnh" rel="dofollow">Tin trong tỉnh</a>
 Người dân xã Hòa Xuân Đông (TX Đông Hòa) tham quan mô hình trồng sen ứng dụng KH-CN cao. Ảnh: LỆ VĂNThời gian qua, các địa phương trong tỉnh tích cực áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản ...
Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; 21/2023/TT-BKHCN 30/11/2023
Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 02/2023/TT-BKHCN 16/10/2023
Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021. 19/2023/TT-BKHCN 02/10/2023
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 11/2023/TT-BKHCN 04/07/2023
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành. 13/2023/TT-BKHCN 30/06/2023
Thông tư ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ, trong đó, có 06 biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. 14/2023/TT-BKHCN 30/06/2023
Nghị định số 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 28/2023/NĐ-CP 09/06/2023
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật 10/2023/TT-BKHCN 01/06/2023
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 02/2023/TT-BKHCN 16/05/2023
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới ... 01/2023/TT-BKHCN 16/05/2023
Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm rong sụn thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên (29/12/2023)
Lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (20/12/2023)
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN đối với nhiệm vụ “Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên” (19/12/2023)
V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023. (09/11/2023)
Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi và dự kiến thời gian tổ chức thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 (08/11/2023)
Triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. (08/11/2023)
Thông báo về việc mời tham gia Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất; Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý phương tiện đo (23/10/2023)
Thông báo v/v hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn và đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (11/10/2023)
Công bố 06 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (09/10/2023)
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 2 năm 2023 (06/10/2023)
Dịch vụ Công
Hotline

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ông Dương Bình Phú
 - Giám đốc Sở
0914 016 224
0257.3 555 268
Ông Trần Văn Nho
 - TP Thanh tra - HCTH
0913 475 256
0257.3 841 481
  
Người phát ngôn

Giám đốc Sở: Ông Dương Bình Phú
ĐT: 091.401.6224
Email: duongbinhphu@phuyen.gov.vn

Phụ trách kết nối và chia sẻ CSDL

Ông Đào Ái Thao
ĐT: 0389243478
Email: daoaithao@phuyen.gov.vn

Liên kết Website
Đơn vị trực thuộc
Liên kết
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: