Họp Hội đồng KH&CN tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023: Xây dựng CSDL và công cụ quản trị và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN